Aktualności » Wrocław - Aedium.pl
1815
page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Aktualności

25 maj Podobieństwo nieruchomości w procesie wyceny

Podobieństwo nieruchomości jest niezwykle istotnym zagadnieniem w procesie wyceny, niekiedy mającym zasadniczy wpływ na finalny wynik oszacowania. Kwestia ta staje się wielokrotnie przedmiotem sporu w postępowaniach sądowych. Czym właściwie jest podobieństwo nieruchomości? W jaki sposób je ustalić? Czym właściwie jest podobieństwo nieruchomości? Zgodnie z art. 4 pkt...

Czytaj więcej

29 maj Zakres rzeczowy nakładów użytkownika wieczystego

Zakres rzeczowy nakładów i ich wartość. Zaliczenie zakresu oraz wartości nakładów użytkownika wieczystego, dokonuje się w oparciu o art. 77 ust 4-6 ustawy, w sytuacji gdy użytkownik wieczysty dokonał szeregu nakładów i gdy ich dokonanie jest bezsporne. Istotne dla rozliczenia jednak są odpowiedzi na trzy pytania: a) czy nakłady te podniosły wartość prawa własności gruntu nieruchomości? Która to wartość stała się podstawą do naliczenia aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Jeżeli nie podniosły, to tym samym nie występuje związek przyczynowo – skutkowy dla zwiększenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ponieważ nie ma z czego odliczyć nakładów. b) oraz czym są nakłady na budowę infrastruktury technicznej? c) czym są nakłady konieczne? Odpowiedź na pytanie a) jest dość prosta. Jeżeli dokonano nakładów oraz wystąpi zwiększenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wyniku aktualizacji, to z można spokojnie założyć, że właśnie nakłady miały we wzroście opłaty swój udział.

Czytaj więcej

29 maj Zgłoszenie nakładów użytkownika wieczystego

Kiedy użytkownik wieczysty powinien skutecznie zgłosić nakłady. Zanim ostatecznie odpowiemy sobie na pytanie kiedy użytkownik wieczysty powinien zgłosić nakłady do rozliczenia rozstrzygnijmy kwestię kiedy właściciel musi rozliczyć te nakłady. W tym przypadku odpowiedź wydaje się prosta – tylko i wyłącznie wtedy kiedy nowa opłata roczna będzie wyższa od poprzedniej. Zasadny jest więc wniosek, że do momentu ustalenia nowej opłaty rocznej na wyższym poziomie w ogóle nie ma sensu mówić o nakładach – zgłaszać ich, zajmować się ich zakresem i wyliczeniem czy też rozmawiać z właścicielem o konieczności ich rozliczenia. W momencie kiedy pojawia się różnica pomiędzy opłatą dotychczasową, a zaktualizowaną sensownie jest zgłosić i rozliczyć nakłady. Ustalenie nowej wysokości opłaty rocznej jest niezbędne do tego aby ustalić różnicę pomiędzy opłatą dotychczasową a zaktualizowaną. Oczywistym jest, że różnica ta musi mieć wynik dodatni aby w ogóle była mowa o zaliczeniu nakładów na jej poczet. Zatem wystąpienie różnicy pomiędzy opłatą dotychczasową a zaktualizowaną jest przesłanką konieczną zaliczenia nakładów. Oznacza to, że ostateczna odpowiedź na to czy wystąpi przesłanka konieczna zaliczenia nakładów może zostać udzielona dopiero po zakończeniu procedury aktualizacyjnej. Jednocześnie Ustawa wskazuje, że muszą one być zgłoszone w tracie procedury aktualizacji.
Czytaj więcej

07 mar Nakłady użytkownika wieczystego

Użytkownik wieczysty korzysta z nieruchomości prawie jak właściciel. Między innymi, gdy jest to konieczne, buduje urządzenia infrastruktury technicznej w ten sposób, aby mógł korzystać z nieruchomości zgodnie z celem użytkowania wieczystego. Po wybudowaniu tychże urządzeń ich właścicielem staje się właściciel gruntu, który po zakończeniu użytkowania wieczystego korzysta z ich dobrodziejstwa. Co więcej, w trakcie trwania użytkowania wieczystego korzysta z nich poprzez zwiększenie kwoty opłat rocznych – nieruchomość jest uzbrojona, co za tym idzie wyższa jest jej wartość, a tym samym jest podstawa do aktualizacji opłaty rocznej. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość rozliczenia nakładów poczynionych przez użytkownika wieczystego na budowę urządzeń infrastruktury technicznej.
Czytaj więcej

28 lut Opłata adiacencka podziałowa

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości na skutek dokonania podziału. Zgodnie z treścią art. 98a opłata adiacencka z tytułu podziału może być naliczona na skutek dokonania podziału zgodnie z art. 92 ustawy. Tak więc pierwotny jest podział, a dopiero dokonanie tego podziału powoduje skutki i...

Czytaj więcej