Operat szacunkowy » Wrocław - Aedium.pl
wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstwa, wycena maszyn, wycena urządzeń, wartość nieruchomości, wycena firmy, rzeczoznawca majątkowy, wycena Wrocław
15673
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15673,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy jest dokumentem, obejmującym szczegółową wycenę nieruchomości, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Stanowi on efekt końcowy złożonego procesu wyceny, w którym specjaliści wykorzystują różne podejścia, metody i techniki, mające na celu jak najdokładniejsze określenie wartości nieruchomości. Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym i dlatego może zostać wykorzystany jako dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji publicznej.

Podstawa prawna

Zasady wyceny nieruchomości zostały ściśle określone w polskim ustawodawstwie. Podstawowe reguły zawarto w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm., dalej: „u.g.n.”) oraz uzupełniono w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. poz. 2109, z późn. zm.). Dodatkowo rzeczoznawcy majątkowi stosują ustalone przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych standardy zawodowe, precyzujące regulacje ustawowe.

Jakie elementy powinien zawierać operat szacunkowy?

Niezwykle istotną kwestią w procesie sporządzania operatu szacunkowego jest zachowanie odpowiedniej formy tego dokumentu. Powinien on zostać sporządzony w formie pisemnej oraz zawierać wszystkie istotne elementy wyceny – w szczególności: określenie przedmiotu, zakresu i celu wyceny, podstawę prawną wraz ze wskazaniem właściwych przepisów prawa, ustalenie istotnych dat, opis stanu nieruchomości, wskazanie przeznaczenia nieruchomości, analizę i charakterystykę rynku, wybór podejścia, metody i techniki szacowania oraz przedstawienie dokonanych wyliczeń wraz z uzasadnieniem.

Jakie zastosowanie mają operaty szacunkowe?

Operaty szacunkowe mają bardzo szerokie zastosowanie. Najczęściej wykorzystuje się je w celu ustalenia: ceny sprzedaży nieruchomości, wartości masy spadkowej, wysokości należnego podatku, wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości lub też zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Dokumenty te mogą być zlecane rzeczoznawcom majątkowym przez osoby prywatne, ale również organy administracji publicznej i sądy.

„Termin przydatności” operatu

Zgodnie z art. 156 ust. 2 u.g.n. co do zasady „operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia”. Przepis ten jest o tyle istotny, iż jeżeli dany operat ma stanowić dowód w sprawie, to powinien zostać sporządzony bezpośrednio w odniesieniu do konkretnego postępowania oraz w obrębie wymaganego terminu.

Co możemy dla Państwa zrobić?

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM we Wrocławiu zajmuje się wyceną nieruchomości wszystkich typów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz pełnemu zaangażowaniu naszych specjalistów jesteśmy wiodącą firmą na rynku wycen nieruchomości. Możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych z naszych usług klientów. Nie tylko tworzymy, ale i służymy pomocą merytoryczną w stosunku do już istniejących operatów szacunkowych. Zakres pomocy obejmuje między innymi doradztwo w zakresie prawidłowości sporządzenia zewnętrznego dokumentu – przede wszystkim określenie czy podana w dokumencie wartość nieruchomości lub przedsiębiorstwa jest poprawna.

Zapraszamy do kontaktu

+48 71 347 60 68

Zapraszamy do kontaktu w dni powszednie w godzinach od 8 do 17. Poza godzinami pracy biura zachęcamy do kontaktu drogą e-mail lub bezpośrednio przez telefon komórkowy.

biuro@aedium.pl

Staramy się szybko odpowiadać ma wiadomości. Zachęcamy do zamieszczenia w wiadomości numeru swojego telefonu komórkowego w celu ułatwienia i przyśpieszenia kontaktu.

Adres

ul. Pawłowa 1/6 53-604 Wrocław