Wycena spółki » Wrocław - Aedium.pl
wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstwa, wycena maszyn, wycena urządzeń, wartość nieruchomości, wycena firmy, rzeczoznawca majątkowy, wycena Wrocław
16048
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16048,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Wycena spółki

Najczęściej spotykaną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka. Większość funkcjonujących na rynku spółek to duże podmioty prawa handlowego, w których niejednokrotnie mamy do czynienia z tysiącem powiązanych ze sobą składników majątkowych, potencjałem ludzkim, know how i wieloma innymi elementami. Ich wycena jest zatem procesem złożonym i wieloetapowym, wymaga kompleksowego podejścia, a także ogromnego doświadczenia i profesjonalizmu rzeczoznawców.

Czym jest spółka?

Zgodnie z definicją słownikową spółka jest umownym związkiem dwóch lub więcej osób, założonym dla osiągnięcia wspólnego celu, zwykle gospodarczego. Chcąc znaleźć definicję legalną, zawartą w polskim systemie prawnym, należałoby się natomiast odwołać do poszczególnych typów spółek. Na przykład w kontekście spółki akcyjnej zasadnym byłoby wskazanie, że podstawą jej działalności jest wniesiony przez wspólników kapitał w formie akcji. Z kolei spółka cywilna opiera się na wkładzie, polegającym na wniesieniu do spółki własności lub na świadczeniu usług.

W jakim celu wycenia się spółkę?

Pierwszym krokiem do sporządzenia wyceny spółki jest określenie celu tego zabiegu. Zdarza się bowiem, że będzie on determinował wybór metody wyceny. Przedsiębiorcy szukają specjalisty w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego na przykład gdy: chcą sprzedać lub kupić przedsiębiorstwo, przeprowadzić postępowanie upadłościowe albo likwidację, następuje fuzja spółek, podwyższenie kapitału lub umorzenie akcji i udziałów, toczy się postępowanie cywilnoprawne lub podatkowe, a także gdy istnieje konieczność sporządzenia raportów i sprawozdań z działalności spółki.

Metody wyceny spółek

W zakresie wyceny spółek istnieją trzy podstawowe metody – majątkowa, dochodowa i porównawcza. W ramach każdej z tych metod z kolei wyróżnia się kilka podejść. Metoda majątkowa, jak sama nazwa wskazuje, opiera się na wycenie majątku spółki. W tym zakresie istnieje podejście skorygowanych aktywów netto, likwidacyjne oraz odtworzeniowe. Drugą możliwością jest metoda dochodowa, która skupia się na oszacowaniu oczekiwanych w przyszłości nadwyżek finansowych lub zysków. W tym przypadku można natomiast wyróżnić podejście zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych zysków oraz zdyskontowanych dywidend. Trzecią opcją jest metoda porównawcza, która opiera się na porównaniu firm o podobnym charakterze, działających na rynku. Przy tej metodzie wykorzystuje się wskaźniki rynku kapitałowego. Rzeczoznawca dokonuje wyboru odpowiedniej metody na podstawie analizy stanu faktycznego.

Co możemy dla Państwa zrobić?

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM we Wrocławiu zajmuje się wyceną spółek o różnej specyfice sytuacji prawnej oraz zakresie działania. Różnorodność naszych doświadczeń zaprocentowały wypracowaniem skutecznych metod i standardów, którymi kierujemy się w procesie wyceny. Cechuje nas skrupulatność i maksymalne skoncentrowanie na potrzebach Klientów. Wyceniamy zarówno spółki czynne, jak i te, będące w stanie upadłości. Szacujemy wartość majątku, który ma postać zarówno materialną (np. nieruchomości, maszyny, urządzenia), jak i niematerialną (np. znaki towarowe, patenty). Wybierając Kancelarię Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM, podejmujecie Państwo świetną decyzję.

Kilka przykładowych wycen spółek: WPT S.A., Prestige Dent Sp. jawna, Wrocławska Rewitalizacja sp. z o.o., Cuprum Business Center Sp. z o.o., SOLO S.C., Kosmet Rokita Sp. z o.o., Koelner S.A., Przedsiębiorstwa Aparatury Spawalniczej ASPA S.A., Wrocławski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Ruch S.A., JURTAL S.C., ELMOT S.A., Miś Sp. z o.o., Apakor Rokita Sp. z o.o., Aviator Park Przemysłowy sp. z o.o., Color Chemia” Sp. z o.o., Grupa Phoenix Sp. z o.o., „Firma Drobiarska” sp. z o. o., PW PRO-SERVICE sp. z o.o. i wiele innych.

Zapraszamy do kontaktu

+48 71 347 60 68

Zapraszamy do kontaktu w dni powszednie w godzinach od 8 do 17. Poza godzinami pracy biura zachęcamy do kontaktu drogą e-mail lub bezpośrednio przez telefon komórkowy.

biuro@aedium.pl

Staramy się szybko odpowiadać ma wiadomości. Zachęcamy do zamieszczenia w wiadomości numeru swojego telefonu komórkowego w celu ułatwienia i przyśpieszenia kontaktu.

Adres

ul. Pawłowa 1/6 53-604 Wrocław