Doradztwo » Wrocław - Aedium.pl
wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, wycena Wrocław, opłata adiacencka, opłata podziałowa, opłata planistyczna, służebność, wywłaszczenie nieruchomości pod drogi, nieruchomość drogowa, odszkodowanie za grunt, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, nakłady użytkownika wieczystego,
15671
page-template-default,page,page-id-15671,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Doradztwo

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników rynku połączyła specjalistyczną wiedzę o nieruchomościach oraz wiedzę prawniczą i w ramach istniejącej struktury stworzyła nowy dział. Dział ten specjalizuje się doradztwem w zakresie poszukiwania rozwiązań umożliwiających wykorzystanie pełni praw związanych z własnością oraz użytkowaniem wieczystym.

Doradzamy w zakresie:
• użytkowania wieczystego – wykup na własność, aktualizacja opłaty rocznej, zmiana stawki procentowej, rozliczenie nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego,
• opłat adiacenckich – z tytułu podziału nieruchomości, z tytułu scalenia i podziału nieruchomości, z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
• opłaty planistycznej,
• wywłaszczania nieruchomości,
• służebności.

 

Doradztwo proponowane przez Kancelarię Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM S.C. realizowane jest poprzez:
• reprezentowanie właścicieli oraz użytkowników wieczystych w trakcie postępowań przed organami administracji,
• merytoryczne przygotowywanie pełnomocników procesowych właścicieli oraz użytkowników wieczystych w trakcie postępowania przed sądami powszechnymi,
• przygotowywanie odpowiednich projektów pism,
• wskazywanie możliwych rozwiązań, które następnie realizowane są samodzielnie przez właścicieli oraz użytkowników wieczystych.