Wycena przedsiębiorstwa » Wrocław - Aedium.pl
wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstwa, wycena maszyn, wycena urządzeń, wartość nieruchomości, wycena firmy, rzeczoznawca majątkowy, wycena Wrocław
16054
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16054,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Wycena przedsiębiorstwa

Rzetelne określenie wartości przedsiębiorstwa jest niejednokrotnie kluczowym elementem negocjacji biznesowych. W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy kompleksową wycenę całych przedsiębiorstw oraz praw do części przedsiębiorstw (udziały, akcje). Zapewniamy najlepszych specjalistów z ogromnym doświadczeniem w tym zakresie.

Czym jest przedsiębiorstwo?

Zgodnie z art. 551 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.) przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy z nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości, wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W jakim celu wycenia się przedsiębiorstwo?

Określenie celu jest o tyle istotne, że w zasadzie determinuje wybór metody wyceny przedsiębiorstwa. Najczęstszymi powodami zlecania wyceny przedsiębiorstwa są z kolei między innymi: kupno lub sprzedaż firmy, przeprowadzanie postępowania upadłościowego lub likwidacji, fuzje przedsiębiorstw, podwyższenie kapitału lub umorzenie akcji i udziałów, toczące się postępowania cywilnoprawne, kwestie podatkowe, konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego, weryfikacja zdolności kredytowej, ubezpieczenia i odszkodowania.

Zakres wyceny przedsiębiorstwa

W odniesieniu do przedsiębiorstw wycena może być sporządzona w postaci dokumentu o różnej szczegółowości. Rzeczoznawcy majątkowi sporządzą wycenę pełną, uproszczoną, wycenę w formie krótkiej kalkulacji lub opinię ustną. Pierwsza kategoria obejmuje kompleksową wycenę (szczegółowy opis przedsiębiorstwa, opis rynku, analiza historycznych sprawozdań finansowych, analiza wartości aktywów i pasywów, szczegółowy opis wyboru metody wyceny). W zależności od rodzaju metody wyceny sporządzana jest szczegółowa prognoza przyszłych przepływów pieniężnych (metoda dochodowa), wyceniane są wszystkie aktywa przedsiębiorstwa (metoda majątkowa) lub wyceniane przedsiębiorstwo porównywane jest z innymi transakcjami przedsiębiorstw podobnych (metoda porównawcza). Pełna wycena sporządzana jest najczęściej w formie kilkudziesięciostronicowego raportu.

Z kolei w wersji uproszczonej wyceny następuje pominięcie niektórych procedur i opisów. Taki zabieg zostaje wyszczególniony (dokładnie opisuje się zakres pominięcia) w sporządzanej opinii. Uproszczona wycena ma charakter dokumentu nieformalnego, wykorzystywana jest jedynie na potrzeby wewnętrzne np. przy negocjacjach kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa lub udziałów w przedsiębiorstwie.

Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa jest natomiast jedynie wstępnym oszacowaniem jego wartości, dającym przedsiębiorcy ogólny obraz wartości przedsiębiorstwa. Taka kalkulacja sporządzona jest w formie ustnej lub kilkustronicowego krótkiego raportu.

Metody wyceny przedsiębiorstwa

Można mówić o trzech zasadniczych metodach – majątkowej, dochodowej i porównawczej. W ramach każdej z tych metod z kolei wyróżnia się różne podejścia. Wynika to przede wszystkim z tego, iż przedsiębiorstwo jest podmiotem o złożonej strukturze, obejmującym zarówno składniki materialne, jak i niematerialne. Metoda majątkowa opiera się na wycenie majątku przedsiębiorstwa. W tym zakresie istnieje podejście skorygowanych aktywów netto, likwidacyjne oraz odtworzeniowe. Drugą możliwością jest metoda dochodowa, która skupia się na oszacowaniu oczekiwanych w przyszłości nadwyżek finansowych lub zysków. W tym przypadku można natomiast wyróżnić podejście zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych zysków oraz zdyskontowanych dywidend. Trzecią opcją jest metoda porównawcza, która opiera się na porównaniu firm o podobnym charakterze, działających na rynku. Przy tej metodzie wykorzystuje się wskaźniki rynku kapitałowego lub transakcje całymi przedsiębiorstwami.

Co możemy dla Państwa zrobić?

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM we Wrocławiu zajmuje się wyceną przedsiębiorstw o różnym charakterze prawnym i strukturze. Wyceniamy przedsiębiorstwa funkcjonujące jak i te, będące w stanie upadłości, przedsiębiorstwa o wartości których decyduje ich majątek w formie materialnej, jak i te, w których bardziej liczy się know how, a także przedsiębiorstwa usługowe, produkcyjne, a nawet portale/wortale internetowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz pełnemu zaangażowaniu naszych specjalistów jesteśmy wiodącą firmą na rynku wycen. Możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych z naszych usług klientów.

Kilka przykładowych wycen:

 • Wycena przedsiębiorstwa Koelner S.A. na potrzeby księgowe (duży producent technik zamocowań znajdujących zastosowanie w budownictwie).
 • Wycena przedsiębiorstwa Pryzmat Sp. z o.o. na potrzeby podatkowe (duży producent materiałów eksploatacyjnych do drukarek).
 • Wycena przedsiębiorstwa LoginTrans sp. z o.o. na potrzeby przekształcenia (właściciel znanej w całej Europie platformy internetowej Trans.eu).
 • Wycena majątku przedsiębiorstw Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Południe Spółka z o.o. oraz Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Wschód Spółka z o.o. na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności (duży producent pelletu).
 • Wycena przedsiębiorstwa – portalu kwejk.pl na potrzeby sprzedaży (właściciel znanej strony internetowej o tematyce humorystycznej).
 • Wyceny przedsiębiorstw – małych elektrowni wodnych na potrzeby księgowe i na potrzeby sprzedaży.
  oraz kilkadziesiąt innych wycen przedsiębiorstw np. cegielni, cukrowni, przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, zakładów cukierniczych, włókienniczych, przedsiębiorstw typowo nieruchomościowych, firm internetowych, przedsiębiorstw zajmujących się obrotem paliwami.

 • Zapraszamy do kontaktu

  +48 71 347 60 68

  Zapraszamy do kontaktu w dni powszednie w godzinach od 8 do 17. Poza godzinami pracy biura zachęcamy do kontaktu drogą e-mail lub bezpośrednio przez telefon komórkowy.

  biuro@aedium.pl

  Staramy się szybko odpowiadać ma wiadomości. Zachęcamy do zamieszczenia w wiadomości numeru swojego telefonu komórkowego w celu ułatwienia i przyśpieszenia kontaktu.

  Adres

  ul. Pawłowa 1/6 53-604 Wrocław