O firmie

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM S.C. powstała w roku 2008 r. poprzez połączenie dwóch jednoosobowych działalności gospodarczych. Tym samym połączone zostało ogromne doświadczenie w zakresie wyceny rzeczoznawcy Pawła Drelicha oraz świeże spojrzenie na rozwiązywanie problemów związanych z nieruchomościami. Paweł Drelich wyceną nieruchomości czynnie zajmuje się od 1991 r., a w 1995 r. jako jeden z pierwszych otrzymał uprawnienia zawodowe uzyskując tytuł rzeczoznawcy majątkowego.

 

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM S.C. skupia osoby specjalizujące się w różnych dziedzinach (budownictwo, prawo, ekonomia), które łączy wspólna pasja - poszukiwanie wartości. Obecnie Kancelarię Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM SC tworzą:

Paweł Drelich - mgr inż. budownictwa, rzeczoznawca majątkowy

Damian Zarzycki - mgr ekonomii, analityk rynku nieruchomości

Łukasz Bąk - mgr ekonomii, analityk rynku nieruchomości

Piotr Mikulski - rzeczoznawca majątkowy

Każdego dnia odpowiadamy na pytania dotyczące wartości nieruchomości, przedsiębiorstw, własności intelektualnej (majątkowe prawa autorskie, znaki towarowe, know-how) oraz maszyn i urządzeń. Każdego dnia doradzamy we wszelkich kwestiach związanych z prawem własności oraz użytkowaniem wieczystym. Pełny zakres usług przedstawiliśmy w zakładce OFERTA.

Jesteśmy zespołem ludzi, którzy chętnie podejmują się nowych wyzwań. Dlatego też często wyceniamy nietypowe nieruchomości oraz prawa.

Posiadamy wiedzę, potencjał i wyposażenie techniczne umożliwiające profesjonalne wykonanie wyceny każdej nieruchomości w relatywnie krótkim czasie.

Siedziba Kancelarii mieści się w centrum Wrocławia, swoją działalnością obejmujemy cały kraj.

Celem Kancelarii Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM S.C. jest określanie obiektywnej wartości nieruchomości, przedsiębiorstw, własności intelektualnej w oparciu o rzeczywisty stan rynku oraz poszukiwanie rozwiązań umożliwiających wykorzystanie pełni praw związanych z własnością oraz użytkowaniem wieczystym. Naszą siłą jest wiedza, obiektywizm i profesjonalizm.

Firma jest członkiem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Paweł Drelich jako aktywnie działający rzeczoznawca majątkowy jest członkam Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

Paweł Drelich jest analitykiem Instytutu Analiz Monitora Rynku Nieruchomości mrn.pl